Enerji Kalitesi

Otomasyon sistemi gerilim değişimlerine ve düşüşlerine karşı hassastır. Genellikle yenilenebilir enerji ya da büyük enerji tüketicileri gibi sebepler ve bunların hatalı bağlanması nedeniyle ortaya çıkan bu durum enerji kalitesine doğrudan etki eder. Beklenmeyen risklerin önceden tespit edilebilmesi için enerji kalitesinin sürekli olarak ölçülmesi ve analiz edilmesi gerekir.

Ak Otomasyon